Welkom op de website van stichting Gewoon Samen

De stichting Gewoon Samen heft zichzelf tegen eind 2016 op. Zij ziet haar maatschappelijke taak als beeindigd. 

De gestelde doelen zijn bereikt en de projecten, waarvoor de stichting zich heeft ingezet,  zijn met succes afgesloten.

Sinds haar oprichting in 2008 is er veel in de zorg, in het bijzonder voor mensen met een beperking, veranderd. Taken zijn herverdeeld en gemeenten hebben daar een overkoepelende taak in gekregen.

De stichting Gewoon Samen dankt een ieder, gemeente, maatschapelijke organisaties en "last not but least" die vrijwilligers, bestuursleden en anderern die zich met hart en ziel hebben ingezet voor het realiseren van de diverse projecten.

 

Feestelijke overdracht van de beleefbankjes

Op 29 mei 2015 heeft de feestelijke overdracht van de beleefbankjes plaatsgevonden aan Dichterbij - regio Gennep.
De feestelijke bijeenkomst was georganiseerd door dagactiviteiten "Dopheide" en het "Hezelandcollege".
Het was een leuke bijeenkomst met veel publieke belangstelling .
Namens "Gewoon Samen" waren Nel Basten )voorzitter) Nick Peters (die het lintje doorknipte) aanwezig.
Gewoon Samen kreeg van Antoinette (dagactiviteiten/Dichterbij  een minibankje, gemaakt door de afdeling houtbewerking en geschilderd door de cliënten bij de dagbesteding.

Last Updated (Monday, 29 August 2016 11:40)